Moais watching Sunset #1, Rano Raraku, Rapa Nui

Moais watching Sunset #1, Rano Raraku, Rapa Nui

7.422 68