Diese Website verwendet Cookies, um verschiedene Funktionalitäten bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Durch die Nutzung dieser Website erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Cookies verwendet werden. Weitere Informationen  OK

Was ist neu?

Mateusz Nowak


Free Mitglied
[fc-user:2027037]

Über mich

Odk?d powsta?y pierwsze samochody ich twórcy chcieli podró?owa? pr?dzej. Regeneracja turbin to znakomite opcje aby powi?kszy? moc wszelkiego pojazdu. Wszyscy, którzy maj? samochód jak uci??liwa jest tzw. dziura turbo. Tak jak wszystko tak i autospr??arki si? uszkadzaj?, wi?c powinno si? je szanowa?. Kiedy troch? zaczyna szwankowa? oraz potrzebna jest naprawa, w ten czas trzeba uda? si? z turbin? do osoby, która si? pomo?e.

Meine Statistiken

  • 0 0
  • 0 0
Erhalten / Vergeben

Kenntnisse

  • Fotograf (Profi)